X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Bilimsel Yayın ve Eserlerim

Bilimsel Yayın ve Eserlerim

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: İrem Yaluğ Ulubil

Doğum Tarihi: 11 Temmuz 1971

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1990–1996
Tıpta Uzmanlık Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1998–2003 


Akademik Ünvanlar:

Doçent: 21.1.2009
Profesör: 15.8.2014

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : 

Tıpta Uzmanlık Tezi: Obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozukluk vakalarında kişilik bozukluğu komorbiditesi ve bu vakalarda yüksek oranda bildirilen depresyon üzerine etkisinin araştırılması.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU

Yönetilen yüksek lisans tezleri:

Dr.Elif Kırmızı Alsan. Nöromuskuler hastalık nedeniyle yeti yitimine uğramış çocukların annelerinde psikopatolojinin değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012

Dr. Uğur Çakır. Kronik hepatit B hastaları ve inaktif taşıyıcıların yaşam kalitelerinin karşılaştırılması ve öngörücülerinin belirlenmesi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011

Dr.Halil İbrahim Taş. İnme geçirmiş hastaların bakım veren yakınlarında, Major depresif bozukluk ve Travma sonrası stres bozukluğunun değerlendirilmesi ve ilişkili olabilecek risk etmenlerinin incelenmesi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Araştırma Görevlisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1997-1998
Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 1998-2003
Başasistan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2004
Yrd. Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 2004-2009
Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 21.1.2009-15.08.2014
Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 15.08.2014-16.12.2016
Prof. Dr. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Acıbadem Maslak Hastanesi 16.01.2017-Halen

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

1. Türkiye Psikiyatri Derneği 
2. Türk Tabipler Birliği
3. Psikiyatrik Rehabilitasyon Derneği
4. Kocaeli Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği
5. Türkiye Multipl Skleroz Hastalığı Derneği

 

Ödüller :

Araştırma Üçüncülük Ödülü 
1. Yaluğ İ, Özmen M, Tufan AE, Yumuk V. “Obesite Tedavisi İçin Başvuran Hastalarda Madde Kullanım Yaygınlığı ve İlişkili Faktörler” Bağımlılık Dergisi “ Prof. Dr. Ertaç İlkay”

 

Eserler

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Yalug I., Corapcioglu F., Fayda M., Aksu G., Yalug K., Aker T., Posttraumatic stress disorder and risk factors in parents of children with a cancer diagnosis. Pediatr Hematol Oncol 2008 Jan-Feb;25(1):27-38.

A2. Erdogan A, Atasoy N, Akkurt H, Ozturk D, Karaahmet E, Yalug I, Yalug K, Ankarali H, Balcioglu I. Risperidone and liver function tests in children and adolescents: A short-term prospective study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry2008 Jan 12; (Baskıda).

A3. Yalug I, Tural U, Atasoy N, Konuk N, Erdogan A, Ozten E, Tufan AE, Aker T. Co- Morbidity of Panic Disorder with or without Agoraphobia. Neurology, Psychiatry and Brain Research 2007;14:59-64.

A4. Yalug I, Ozdemir S, Kirmizi-Alsan E, Kutlu A, Efendi H, Siva A. Psychiatric Aspects of Multiple Sclerosis. Neurology, Psychiatry and Brain Research 2007;14:67-74.

A5. Ozdemir S, Yalug I, Aker AT. Serotonin syndrome associated with sertraline monotherapy at therapeutic doses. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2007 Nov 23; (Baskıda).

A6. Kalender B, Ozdemir AC, Yalug I, Dervisoglu E. Antidepressant treatment increases quality of life in patients with chronic renal failure. Ren Fail 2007;29(7):817-22.

A7. Yalug I, Tufan AE, Kayaalp L. Quetiapine may be associated with new-onset seizures with seizurogenic conditions. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2007 Summer;19(3):341-2.

A8. Kalender B, Dervisoglu E, Sengul E, Ozdemir AC, Akhan SC, Yalug I, Uzun H. Depression, nutritional status, ang serum cytokines in peritoneal dialysis patients: is there a relationship? Perit Dial Int 2007 Sep-Oct;27(5):593-5.

A9. Yalug I, Ozten E, Tufan AE, Alemdar M, Cerit C. Bilateral pedal edema associated with olanzapine use in manic episode of bipolar disorder: report of two cases. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2007 Oct 1;31(7):1541-2.

A10. Atasoy N, Erdogan A, Yalug I, Ozturk U, Konuk N, Atik L, Ustundag Y. A review of liver function tests during treatment with atypical antipsychotic drugs: a chart review study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2007 Aug 15;31(6):1255-60.

A11Yalug I, Kirmizi-Alsan E, Tufan AE. Adult onset paper pica in the context of anorexia  nervosa with major depressive disorder and a history of childhood geophagiaa: a case report. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2007 Aug 15;31(6):1341-2.

A12. Kim WJ, Lee ES, Jeon SH, Yalug I. Correction of osteoporotic fracture deformities with global sagittal imbalance. Clin Orthop Relat Res 2006 Feb;443:75-93.

A13. Yalug I, Tural U, Unsalan N, Tufan AE, Ozten E. Reboxetine may cause amenorrhea in female patientsInternational. Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2006; 10(3): 223-225. 

A14. Mırsal H, Yalug I, Tan D, Stern TA, Kalyoncu A, Pektaş O, Erdogan G, Beyazyurek M. Delirium-Associated Disulfiram and Ethanol Interactions.Prim Care Companion. J Clin Psychiatry 2005; 7:235-237

A15. Ozkara C, Ozmen M, Erdogan A, Yalug I. Topiramate related obsessive-compulsive disorder. Eur Psychiatry 2005; Jan;20(1): 78-9

A16. Erdogan A, Kocabasoglu N, Yalug I, Ozbay G, Sentürk H.  Management Of Marked Liver Enzyme Increase During Clozapine Treatment: A Case Report And Review Of The Literature. Int J Psychiatry in Medicine 2004; 34(1) 83-89.

A17. Alemdar M, Yalug I, Kutlu H, Iseri P, Efendi H, Komsuoglu SS. Route learning impairment associated with encephalomalasia secondary to traumatic brain injury: A case report.  Appl Neuropsychol. 2008;15(2):150-5.  

A18. Yalug I, Alemdar M, Tufan AE, Kirmizi-Alsan E, Kutlu H. Limbic encephalitis presenting with anxiety and depression: A comprehensive neuropsychological formulation. World J Biol Psychiatry. 2009;10(4 Pt 2):616-9.  

A19. Ankarali HC, Sumbuloglu V, Yazıcı AC, Yalug I, Selekler M. Comparison of different matching methods in observational studies and sensitivity analysis: The relation between depression and STAI-2 scores. Expert Systems with Applications2009; 36: 1876-1884.

A20.Yalug I, Ozdemir S, Aker T. A Brief Review of Serotonin Syndrome. Neurology, Psychiatry and Brain  Research2008;15: 1-6.

A21. Yalug I, Kırmızı-Alsan E, Özdemir S, AkerT. B12 Daficiency in Capgras Syndrome: A Case Report. Neurology, Psychiatry and Brain  Research 2008;15: 7-10.

A22.Tamer GS, Dundar D, Yalug I, Caliskan S, Yazar S, Aker AT. The schizophrenia and Toxoplasma gondii Connection: Infectious, Immune or Both? Adv Ther. 2008;25(7):703-709

A23. Yalug I, Selekler M, Erdogan A, Kutlu A, Dundar G, Ankarali H, Aker T. Correlations between alexithymia and pain severity, depression, and anxiety among patients with chronic and epizodic migraine. Psychiatry Clin Neurosci. 2010 Jun;64(3):231-8.

A24. Kurtaş Ö, Boşgelmez S, Yaluğ I, Birincioğlu I, Biçer Ü, Aker T, Gökbakan M, Işık S, Yahşi S. The evaluation of suicide letters in Turkey from a cognitive perspective. Crisis. 2012 Jan 1;33(2):73-9.

A25. Tufan AE, Yalug I. Clozapine augmented with amisulpride in 3 cases of treatment-resistant early and very early- onset schizophrenia. J Clin Psychopharmacol. 2013 Aug;33(4):572-4.

A26. Yalug I, Tufan AE, Doksat K, Yalug K. Post-traumatic stress disorder and post- traumatic stress symptoms in parents of children with cancer: A review. Neurology, Psychiatry and Brain Research 2011;17:27-31

A27. Yalug I, Tufan AE, Atalar CK, Yalug K. Cultural and developmental factors affecting the presentation of somatic symptoms in depression: The case of Turkish patients. Neurology,Psychiatry and Brain Research 2012;18 (4)195-199

A28. Ozten E, Tufan AE, Cerit C, Sayar GH, Ulubil IY. Delusional parasitosis with hyperthyroidism in an elderly woman: a case report. Journal of Medical Case Reports 2013;7(1) :10-17
 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Ozdemir S, Yalug I. Serotonin syndrome associated with sertraline mono-therapy at therapeutic doses. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.2007;257 (Suppl 2): 47. Second meeting of west European Societies of Biological Pstchiatry. 13-15 December 2007, Strasbourg, France.

B2.Tokgoz G, Yalug I., Ozdemir S, Yazici A, Uygun K, Aker T. Prevalence of major depression in patients with cancer and related factors. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.2007;257 (Suppl 2): 47. Second meeting of west European Societies of Biological Pstchiatry. 13-15 December 2007, Strasbourg, France.

B3. Tokgoz G, YalugI, Ozdemir S, Yazici A, Uygun K, Aker T. The prevalance of posttraumatic stres disorder and posttraumatic growth in patients with cancer. European Archives of psychiatry and clinical neuroscience 2007;257(Suppl 2):28. Second Meeting of West European Societies of Biological Psychiatry. 13-15 December 2007, Strasbourg, France.

B4. Yalug I, Ozten E, Tufan AE, Alemdar M, Ozdemir S. Ekbom syndrome with hyperthyroidism. A case report. European Archives of psychiatry and clinical neuroscience 2007;257(Suppl 2):60. Second Meeting of West European Societies of Biological Psychiatry. 13-15 December 2007, Strasbourg, France.

B5. Yalug I, Kirmizi-Alsan E, Ozdemir S. B12 deficiency in capgras syndrome: A case report. European Archives of psychiatry and clinical neuroscience 2007;257(Suppl 2):59. Second Meeting of West European Societies of Biological Psychiatry. 13-15 December 2007, Strasbourg, France.

B6. Yalug I, Efendi H, Saip S, Siva A. Prevalance and correlates of depression among family caregivers of patients with multiple sclerosis:˝ the hidden patients˝. Multiple Sclerosis October 2007;13(Supp2):237. 23rd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis and the 12th Annual Conference of Rehabilitation in MS.11-14 October 2007, Prague, Czech Republic.

B7. Yalug I, Efendi H, Saip S, Altıntas A, Siva A. Posttraumatic stres disorder and releated factors in family caregivers of patients with the diagnosis of multiple sclerosis. Multiple Sclerosis October 2007;13(Supp2):237-238. 23rd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis and the 12th Annual Conference of Rehabilitation in MS.11-14 October 2007, Prague, Czech Republic.

B8. Agacdiken A, Yalug I, Vural A, Tantan A, Kozdag G, Sahin T, Ural D, Aker T, Komsuoglu B. The effects of ICD shocks on patients’ psychological status. European Heart Journal September 2007;28( Abstract Supplement):285. European Society of Cardiology Congress.1-5 September,2007, Vienna, Austria.

B9. Yalug I, Agacdiken A, Vural A, Tantan A, Kozdag G, Bildirici U, Ural D, Aker T, Komsuoglu B. Posttraumatic stress disorder, major depression and anxiety disorders in patients with implantable cardioverter defibrillator. European Heart Journal September 2007;28( Abstract Supplement):283. European Society of Cardiology Congress.1-5 September,2007, Vienna, Austria.

B10. Yalug I, Agacdiken A, Vural A, Tantan A, Kozdag G, Kılıc T, Ural D, Aker T, Komsuoglu B. Sexual Dysfunction in patients with implantable cardioverter defibrillator. European Heart Journal September 2007;28( Abstract Supplement):283. European Society of Cardiology Congress.1-5 September,2007, Vienna, Austria.

B11. Kurttas O, Bosgelmez S, Yalug I, Birincioglu I, Gokbakan M, Isık S,Yahsi S,Bicer U, Aker T. The considerations of suicide-letters of “ The council of Forensic Medicine” in terms of Psychological and cognitive aspects in Turkey. III Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting. 21-23 June, 2007,Oporto, Portugal.

B12. Isık S, Aker T, Aktug E, Yalug I, Almak O, Cakmak O, Tufan AE . “Prevalence and related factors of major depressive and posttraumatic stres disorders among health workers in Gölcük country after the Marmara earthquake.” American Psychiatric Association 159th  Annual Meeting, 20-25 May, 2006, Toronto, Canada.

B13. Alemdar M, Yalug I, Iseri P, Efendi H, Komsuoğlu SS. “ Route learning impairment associated with encephalomalasia secondary to head trauma” American Psychiatric Association 159th  Annual Meeting. 20-25 May, 2006, Toronto, Canada.

B14.  Yalug I, Ozten E, Tufan AE, Sibel Isık S .“ Citalopram may decrease smoking in patients seeking treatment for panic disorder” American Psychiatric Association 159th  Annual Meeting. 20-25 May, 2006, Toronto, Canada.

B15 . Yalug I, Tufan AE, Ozten E.“ Mental retardation and Psychosis comorbidity: Where do we stand in diagnostic overshadowing? American Psychiatric Association 159th  Annual Meeting. 20-25 May, 2006, Toronto, Canada.

B16. Kalender B, Dervisoglu E, Corapcioglu AO, Sengul E, Uzun H, Yalug I, Sezgin C. Association of depression with markers of nutrition and inflammation in patients with continuous ambulatory peritoneal dialysis. Nephrology Dialysis Transplantation 2006;21(Suppl 4):489. XLIII Congress of the European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association. 15-18 July, 2006, Glasgow, United Kingdom.

B17.  Tufan AE, Yalug I.” Antipsychotic augmentation does not affect period of hospital stay in obsessive compulsive disorder patients with and without insight”. European Neuropsychopharmacology 2005;15(Suppl 3):549-550. 18th ECNP Congress. 22-26 October, 2005, Amsterdam, The Netherlands.

B18.  Yalug I,  Tural U,  Unsalan N, Tufan AE. “ Reboxetine may cause amenorrhea in female patients: a case report”. European Neuropsychopharmacology 2005;15(Suppl 3):412. 18th ECNP Congress. 22-26 October, 2005, Amsterdam, The Netherlands.

B19. Corapcıoglu AO, Yalug I,  Kalender B, Koroglu G. “ Citalopram treatment increases quality of life in patients with chronic failure and depression: Results from a preliminary study” European Neuropsychopharmacology 2005;15(Suppl 3):446. 18th ECNP Congress. 22-26 October, 2005, Amsterdam, The Netherlands.

B20. Corapcıoglu AO, Akhan S, Yalug I, Koroglu G, Gurbuz Y. “ The effect of standard and pegylated interferon therapies on quality of life of chronic hepatitis patients: a prospective study”. Journal of  Psychosomatic Research 2005;59:26. The 8th  Annual Scientific Meeting of  the EACLPP and the Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry. 22-24 September, 2005, İstanbul, Turkey.

B21Yalug I, Tufan AE, Tan D, Ozmen M, Yumuk V. “ Relationships between obesity and DSM-IV personality disorders: Results from a clinical study”. Journal of  Psychosomatic Research 2005;59:50. The 8th  Annual Scientific Meeting of  the EACLPP and the Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry. 22-24 September, 2005, İstanbul, Turkey.

B22. Yalug I, Tufan AE, Erdogan A, Ozme M, Yumuk V . “ The Incidence of axis I Disorders in a clinical sample of obese patients.” American Psychiatric Association 158th  Annual Meeting. 21-26 May, 2005, Atlanta, U.S.A..

B23. Yalug I, Erdoğan A, Ozdemir A, Mine Özmen, Volkan Yumuk. “ The comorbidity of personality disorders among individuals with obesity and their relation to self-esteem in a Turkish clinical sample”. International Journal of obesity and related metabolic disorders 2004;28(Suppl 1):225. 13th European Congress on Obesity. 26-29 May, 2004, Prague, Czech Republic.

B24. A. Tufan, I Yalug. Olanzapine induced tardive dyskinesia in an adolescent with bipolar disorder treated succesfully with vitamin E: A case report. 24th European College of Neuropsychopharmacology Congress, 3-7 September 2011, Paris, France.

B25.I Yalug, M. Selekler, EK Alsan, AT Aker. Headachefrequency, insomnia, and depression. World Psychiatric Association Thematic Conference, 9-12 June 2011, İstanbul, Turkey

B26. I Yalug, T Saydanoğlu, EK Alsan, AT Aker. Delirium in the intensive care unit. World Psychiatric Association Thematic Conference, 9-12 June 2011, İstanbul, Turkey

B27. A.Agacdiken, I Yalug, A. Vural, U. Çelikyurt, D. Ural, T. Aker. Posttraumatic stres disorder, major depression and anxiety disorder among patients with classic pacemaker and implantable cardioverter defibrillator. Cardiorhythm, 25-27 February 2011, Hong Kong

B28. A.Agacdiken, I Yalug, A. Vural, U. Çelikyurt, D. Ural, T. Aker. Effect of gender on posttraumatic stress disorder, major depression and anxiety disorder among patients implantable cardioverter defibrillator. Cardiorhythm, 25-27 February 2011, Hong Kong
 

C. Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. The Neuropsychiatric Consequences of Childhood Encephalitis: A Review of cases from Middle- Eastern Countries

Ali Evren Tufan, Tugba Güven, Banu Aslantaş Ertekin and Irem Yalug Ulubil

Pathogenesis of Encephalitis, Third chapter, 39-46
 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Yaluğ İ, Tufan AE, Kutlu H, Alemdar M. Temporal lob epilepsisi ve psikoz: Bir vaka takdimi. Yeni Symposium 2007; 45(1):41-44.

D2. Yaluğ İ, Özdemir S, Aker T. Yaşlılarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu.  Yeni Symposium 2007; 45(2):54-61.

D3. Yaluğ İ, Tufan AE, Özten E. Dönemsel obsesif kompulsif bozukluğu olan bir hastada essitaloprama bağlı gelişen manik dönem: Bir olgu sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2007; 17(2):80-82

D4. Yaluğ İ, Özten E, Tufan AE. Psikotik bozuklukların gözden kaçan organik temelleri: Fokal Lezyonlar; Bir Gözden Geçirme. Türkiye'de Psikiyatri 2007; 9(2):117-123

D5.Yaluğ İ, Özten E, Tufan AE. Konversiyon Bozukluğu ile ilgili literatürün bir olgu nedeniyle gözden geçirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi 2007; 27(3): 458-462.

D6. Özten E, Tufan AE, Yaluğ İ, Cerit C, Işık S. Sanrısal Yanlış Tanıma: Capgras       Sendromlu Bir Olgu Sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi 2006; 9(1):45-48.

D7. Yaluğ İ, Alemdar M. Hafif Bilişsel Bozukluk. Türkiye'de Psikiyatri 2006; 8(2):108-114

D8. Tufan AE, Yaluğ İ.  Nöroloji ve Psikiyatrinin örtüşen yüzü : Pedünküler Halüsinoz Türkiye'de Psikiyatri 2006; 8(2):129-131.

D9Yaluğ İ, Temiz M, Erkoç Ş, Hanoğlu L, Kara H. Nadir görülen bir nöropsikiyatrik bozukluk olarak Klein-Levin Sendromu. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2006; 19(2):110-114

D10Yaluğ İ, Polat AÖ, Tufan AE. Demans Tablolarının Ayırıcı Tanısı: Bir Gözden Geçirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7(3):173-178

D11. Yaluğ İ, Özten E, Tufan AE. Huntington koreli bir olguda psikiyatrik bulgular. Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi 2006; 26(5): 569-574.

D12. Yaluğ İ, Ünsalan N, Özten E, Kuruoğlu SÖ, Tufan AE. Erişkinde ikincil enürezis nokturna: Bir Olgu Sunumu. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7(3):185-190.

D13. Yaluğ İ, Özten E, Bilge Ö, Tufan AE. Limbik Dizginin Bir Üyesi Olarak Temporal Lob ve Psikiyatrideki Önemi: Davranışsal Sendromlar. Klinik Psikiyatri Dergisi 2006; 9(2):75-81.

D14. Yaluğ İ, Tufan AE, Gökbakan M, Akbaş B. Erişkin mental retarde psikiyatri hastalarında yatış süresini etkileyen faktörler. Yeni Symposium 2006; 44(4):172-177.

D15. Yaluğ İ, Tufan AE, Kutlu H. Şizoafektif bozuklukla karışan bir erken demans olgusu. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7(4):248-252.

D16. Tufan AE, Kalender Ç, Yaluğ İ. Rolandik Epilepside Nöropsikolojik Bulgular: Eleştirel Bir Gözden Geçirme. Yeni Symposium 2005; 43(1):9-13.

D17. Tufan AE, Yaluğ İ. Şizofrenide difüzyon tensör görüntüleme (DTG) bulguları: Eleştirel bir gözden geçirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6(1):48-56.

D18. Yaluğ İ, Özmen M, Tufan AE, Yumuk V. Obezite tedavisi için başvuran hastalarda madde kullanım yaygınlığı ve ilişkili faktörler. Bağımlılık Dergisi 2005; 6(1):27-32.

D19. Yaluğ İ, Tufan AE. Zeka geriliği ve psikoz komorbiditesi: Tanısal gölgelemenin neresindeyiz? Anadolu Psikiyatri Dergisi2005; 6(4):267-273.

D20. Aker AT, Yaluğ İ. Sağlıkta eşitsizlik; ruh  sağlığına yansımaları ve ruhsal travma. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2005; 13(2):107-113.

D21. Yaluğ İ, Tural Ü, Aslan EK, Önder E. Nöroleptik malign sendrom: Bir olgu nedeniyle gözden geçirme. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2005; 13(2):115-118.

D22Yaluğ İ, Polat AÖ. Dirençli depresyonda tedavi stratejileri ve Reboksetin.
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2005; 13(Ek 2):21-23.

D23Yaluğ İ. Reboksetinin etki mekenizması. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2005; 13(Ek 2):25-27.

D24. Yaluğ İ. Yaşlılarda antidepresan kullanım prensipleri ve Reboksetin.
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2005; 13(Ek 2):29-31.

D25. Akbaş NB, Özmen M, Özkara Ç, Yaluğ İ, Özmen E, Dirican A. Medikal tedaviye dirençli hippokampal skleroza bağlı mesial temporal lob epilepsisi tanısı almış hastalarda  depresif  belirtiler ve epileptik odağın lateralizasyonu ile ilişkisi. Yeni Symposium 2004; 42(4):197-203.

D26. Yaluğ İ, Kayaalp L Ornithin transkarbamilaz eksikliği olan bir hastada Atipik antipsikotiklerle tedavi sürecinde başlayan epileptik nöbetler.:Bir vaka sunumu. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2003; 16(4):223-225

D27. Yaluğ İ, Aydoğan G, Savrun M. Konversiyon Bozukluğu ve Psöriasis’ de depresyon ve eğitim düzeyinin primer ve sekonder  aleksitimi üzerine etkisinin araştırılması. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2003; 16(2):80-86

D28. Yaluğ İ, Kocabaşoğlu N, Aydoğan G, Günel B. Obsessif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Kişilik bozukluğu ve depresyon komorbiditesi.
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2003; 16(1):28-34

D29. Yaluğ İ, Özdemir S, Aker T. Travma sonrası stres bozukluğu ve kronik ağrı birlikteliği zemininde opioid bağımlılığı. Yeni Symposium2008; 46(4):200-205.

D30. Tokgöz G,  Yaluğ İ, Özdemir S, Yazıcı A, Uygun K,  Aker T. Kanserli hastalarda travma sonrası stres bozukluğunun yaygınlığı ve ruhsal gelişim. Yeni Symposium 2008; 46(2):51-61.

D31. Tokgöz G,  Yaluğ İ, Yazıcı A, Uygun K,  Aker T. Kanser hastalarında major depresyonun yaygınlığı ve ilişkili etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9(2):59-66

D32. Yaluğ İ. Kardiak cihaz gölgesinde zorlu/ zorunlu yaşam. Psike Dergisi 2008(3):31-41. Konsültasyon Liyezon Ek Sayısı

D33. Akbas NB, Akbaş F, Yalug İ. Vajinismustan Disparoniye Cinsel Ağrı Bozukluklarının Etiyolojisi, Ayırıcı Tanısı ve Tedavi Seçenekleri üzerine Bir Gözden Geçirme. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007, 17:447-453

D34. Tufan AE, Yaluğ İ. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Tıbbi Eş Tanılar. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2009; 1(2):187-200

D35. Kutlu A, Yaluğ İ, Mülayim S, Obuz OT, Selekler M. Migrende Tetikleyici Faktörler. Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47(1):58-63

D36. Tufan AE, Yaluğ İ. Erişkinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Türkiye verilerine dayalı bir gözden geçirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010;11(4):351-359

D37. Tufan AE, Yaluğ İ. ‘ Aşk’ fenomeni ve Sevgi ilişkilerinin Nörobiyolojisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2010; 2(4):443-456

D38. EK Alsan, Yaluğ İ. Feminizan genitoplasti uygulanmış XX konjenital adrenal hiperplazi olgusunda yeniden cinsiyet düzenlenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2011; 12(3):237-240

D39.EK Alsan, Yaluğ İ. Endokrinolojik tanının netleşmesinden önce psikiyatrik belirtiler gösteren bir kısmi androjen duyarsızlığı olgusu. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2011; 12(4):307-308

D40.Cerit C, Yaluğ İ, Akpınar E, Talas A, Tufan AE, Özten E. Agomelatin depresyon tedavisine ne getiriyor? Güncel bir gözden geçirme. Yeni Sempozyum Dergisi 2013; 51(3):123-131
 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Atasoy N, Erdogan A, Yaluğ İ, Öztürk Ü, Konuk N, Atik L, Üstündağ Y.“Atipik antipsikotik ilaçların karaciğer fonksiyon testleri üzerine etkisinin gözden geçirilmesi” 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Şizofreni Sempozyumu,181, İstanbul, 2007.

E2. Yaluğ İ, Kırmızı Alsan E, Kutlu A, Selekler M. “Migrenli hastalarda insomni ve depresyon” 9. Ulusal Ağrı Kongresi, Ağrı,Cilt 19, Ek 2, 184, İstanbul, 2007.

E3. Yaluğ İ,  Kutlu A, Dündar G, Özden T, Selekler M. “Epizodik ve kronik migren hastalarında durumluk- sürekli anksiyete ve aleksitimi düzeyleri” 9. Ulusal Ağrı Kongresi, Ağrı,Cilt 19, Ek 2, 225, İstanbul, 2007.

E4. Kutlu A, Yaluğ İ,  Dündar G, Özden T, Selekler M. “Episodik ve kronik migren hastalarında presipitan farklılıkları.” 9. Ulusal Ağrı Kongresi, Ağrı,Cilt 19, Ek 2, 225, İstanbul, 2007.

E5. Özten E,  Tufan AE, Yaluğ İ, Cem Cerit. “ Sanrısal Yanlış Tanıma: Capgras Sendromlu Bir Olgu Sunumu” 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 160, Erzurum, 2005.

E6. Özten E,  Tufan AE, Işık S, Yaluğ İ, Tan D, Ünsalan N. “ Panik bozukluk nedeniyle başvuran hastalarda sigara içimi yaygınlığı ve ilişkili faktörler” 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 174, Erzurum, 2005.

E7. Özten E,  Tufan AE, Işık S, Yaluğ İ. “ Panik bozukluk hastalarında fiziksel hastalık yaygınlığı ve ilişkili faktörler”  41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 173, Erzurum, 2005.

E8Yaluğ İ, Özten E,  Tufan AE, Işık S, “ Panik bozukluk tedavisi için başvuran hastalarda                          psikiyatrik eştanı yaygınlığı ve ilişkili faktörler” 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 173, Erzurum, 2005.

E9. Tan D, Şahin Ş, Alpay M, Aydın S, Yaluğ İ. “Tanıda Yanılgı: Psikiyatrik semptomlarla ortaya çıkan beyin tümörleri5. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 93, İzmir, 2005.

E10. Tamer GS, Yaluğ İ, Çalışkan Ş. “Şizofreni Tanısı alan hastalarda anti-toxoplasma antikorlarının araştırılması. XIV: Ulusal Parazitoloji Kongresi, 257, İzmir, 2005.

E11. Yaluğ İ, Özdemir A, Erdoğan A, Özmen M,  Yumuk V. “Obezite Tanısı Alan Hastalarda Sosyodemografik Özellikler, Bu Özelliklerin Obezite Oluşumu Ve Şiddeti İle İlişkilendirilmesi”. 13. Anadolu Psikiyatri Günleri , 45, Gaziantep, 2004.

E12. Temiz M, Yaluğ İ, Yıldız Ö, Erkoç Ş. “ Huntington Koreli bir Olguda Psikiyatrik Semptom ve Bulgular”.40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 531, Kuşadası, 2004.

E13. Yıldız Ö, Yaluğ İ, Temiz M, Erkoç Ş. “ Nöropsikiyatrik Bir Bozukluk olarak Kleine- Levin Sendromu: Bir Olgu Sunumu” .40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 529, Kuşadası, 2004.

E14. Saydanoğlu T, Sarı SYaluğ İ. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon birimi tarafından Üç ay içinde yapılan konsültasyonların değerlendirilmesi. 45. Ulusal psikiyatri kongresi, 80, Ankara, 2009

E15. EK Alsan, İ. Yaluğ Ulubil, E Şentürk. Endokrinolojik Tanının Netleşmesinden önce Psikiyatrik Semptomlar sergileyen Bir Androjen Duyarsızlığı Olgusu. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VIII. Ulusal Kongresi. 3-5 Aralık 2010, İstanbul
 

F. Diğer yayınlar:

F. Türkçe kitap bölümü yazarlığı

F1. ADI EYLÜL (Sağlık Bilimlerinde Yaşlılık). “Yaşlılığın Psikiyatrik Yönleri” Yaluğ İrem, Yıldız Mustafa. Kocaeli Üniversitesi yayınları (Baskıda).

F2. Acil Hekimliği Sertifika Programı Temel Modül Eğitimi Kurs Notları “Stres ve Çalışma Hayatı”  Yaluğ  İrem. Kocaeli Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kocaeli, 2005.
 

G. Sözel Sunumlar

G1. Yaluğ İ. Göç ve Kadın: İstanbul’ da kadın olmak. XIV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 21–24 Mart 2007, İstanbul, Panel Sunumu

G2. Yaluğ İ. Yaşlanmanın psikiyatrik yönleri: Baharlar Sonsuzdur. 2. Hareket Kontrolü – Genç Yaşam Kongresi, 28 Haziran–01 Temmuz 2007, Marmaris, Panel Sunumu

G3.Yaluğ İ. Travmatik medikal süreçler: İmplante edilmiş alet eşliğinde yaşam. V. Uluslar arası Ruhsal Travma Toplantıları, 7–9 Aralık 2007, İstanbul, Panel Sunumu

G4. Yaluğ İ. Unutkanlık yaşlanmanın doğal bir sonucu mu? Anti-Aging Sempozyumu, 5–6 Ekim 2006, İstanbul, Panel Sunumu

G5. Yaluğ İ. Şizofreni Tedavisinde Atipik Antipsikotik İlaçlar Farklılık Yaratıyor mu?, Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, 10. Bahar Sempozyumu, 28 Mart–02 Nisan 2006, İstanbul, Panel Sunumu

G6.Yaluğ İ. Tıbbi Durumlara Bağlı travmalar ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Depresyon. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20- 24 Ekim 2009, Ankara, Panel sunum

G7. Yaluğ İ. Saklı hastalar/ Hasta yakınları. Yaşamlarını tehdit eden hastalık tanısı alan kişilere, bakım veren hasta yakınlarında atlanan psikiyatrik bozukluklar. XVI. Ulusal sosyal Psikiyatri kongresi. 1-4 temmuz 2009, Safranbolu- Karabük

G8. Yalug İ. Yetişkinlik döneminde kimlik ve sosyal rol problematikleri. 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi. 5-7Eylül 2012 Edirne
 

H. Uluslararası aktif katılımlı kurs ve değişim programları:

H1. Yalug I. World Health Organization- Composite International Diagnostic Interview (WHO- CIDI 3.0) training. (conducted by The University of Michigan and World Health Organization), 22- 25 February 2007, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

H2. Yalug I. Resource Center Certification training for World Health Organization- Composite International Diagnostic Interview (WHO- CIDI 3.0) (conducted by The University of Michigan and World Health Organization), 26- 27 February 2007, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.